dgstudio.cz s.r.o logo

Vytvořili jsme nový brandvizuál ordinace zubní hygieny ve Zlíně

  • CLIENT: Nikola Švachová
  • CATEGORY : Graphics

Jaké bylo zadání

Výjádřit, že zubní hygiena je běžnou součástí péče o ústní dutinu. Brand musí působit uklidňujícím dojmem a vystihovat skvělý přístup ordinace k jejím klientům.

Jak jsme zadání vyřešili

Jednotný vizuální styl jsme tvořili v souladu s námi nastavenými pravidly marketingové komunikace.

Hlavní téma celého brandu zní: Neboj, Nebolí.

Logotyp pak vychází ze srdečnosti přístupu ordinace k jejím klientům. Tato srdečnost je v asociaci zubu, aby bylo zřejmé, čeho se činnost ordinace zubní hygieny týká.

f1
f2
f3
f4

Do you want to work with us?